خانه / کیف تبلیغاتی / شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر سازمانی

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر سازمانی

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: تصویر سازمانی مطلوب به‌عنوان یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر سازمان، برآیند نظرها و تفکرات گروه‌هایی از افراد چه در داخل و چه در خارج از سازمان است که آگاهی و شناخت از آن، مدیران را در تدوین برنامه‌ها، راهبردهای سازمان و کسب مزیت رقابتی پایدار یاری می¬رساند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر سازمانی یک دانشگاه نظامی و بررسی ابعاد مختلف این تصویر صورت گرفته است. روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است که متشکل از دو بخش کیفی و کمی است. گفتنی است در این تحقیق خبرگان و اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه مورد مطالعه، جامعه آماری را تشکیل داده¬اند. نخست در بخش کیفی با استفاده ار روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 10 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس در بخش کمی و در قالب روش تحقیق توصیفی-پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به ارزیابی و رتبه بندی نتایج حاصل از مصاحبه‌های بخش کیفی پرداخته شد. گفتنی است حجم نمونه در این بخش با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر محاسبه و از اعضاء هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی از نرم‌افزارهای تحلیل آماری «اس.پی.اس.اس» و «پی.ال.اس 2» استفاده شد. یافته‌ها: در این پژوهش مدل تصویر سازمانی دانشگاه مورد مطالعه در دوازده بعد شامل دانش‌آموختگان، استادان، مؤلفه‌های آموزشی، گزینش و عوامل بدو ورود به دانشگاه، راهبردها و سیاست‌های کلان دانشگاه، ساختار محیطی و نمادها، زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و رفاهی، شهرت و پیشینه دانشگاه، مؤلفه‌های فرهنگی، مؤلفه‌های تعاملی و روابط عمومی و امور فرهنگی حاصل شد. نتیجه¬گیری: براساس یافته¬های تحقیق، عوامل تأثیرگذار بر تصویر دانشگاه نظامی احصا و گویه¬های هر مؤلفه نیز اولویت بندی شد تا دانشگاه در تدوین برنامه‌ها، راهبردهای سازمانی، رشد و بالندگی سازمانی از آن بهره¬برداری کند.

کلیدواژگان: تصویر سازمانی، دانشگاه نظامی، عوامل تأثیرگذار، مؤلفه‌های فرهنگی، مؤلفه‌های تعاملی

نویسندگان:

عبداله وثوقی نیری ,سعید شاطری ,صمد بارانی ,داریوش مهری ,حسن چهارمحالی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی – دوره دوازدهم، شماره 4، پیاپی 22، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

درباره ی

همچنین ببینید

اعدام دزدان طلا در مشهد

به گزارش هدایای تبلیغاتی سلام به نقل از  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *