خانه / هدایای تبلیغاتی / شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت

چکیده

با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان‌ها، احساس می‌شود که هنوز باید مبانی روشن‌تر و قابل استفاده‌تری از آن به مدیران و سازمان‌ها ارائه شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان تهران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع مواد غذایی استان تهران می‌باشد که اعضای جامعه آماری شامل 2200 نفر از مدیران و متخصصان این شرکت‌ها بوده که با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه‌گیری پژوهش، روش تصادفی می‌باشد. در این پژوهش، ابتدا معیارهای موردنظر (عوامل مؤثر بر سیستم‌های مدیریت کیفیت) را شناسایی و بدین منظور پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید که در این پرسشنامه برای سنجش و اندازه‌گیری نظرات و عقاید افراد از طیف لیکرت استفاده گردید. سپس، از طریق تکنیک AHP مقایسات زوجی گزینه‌ها انجام شد و وزن معیارها تعیین گردید که در نهایت اولویت‌بندی معیارها به‌دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و ExpertChoice استفاده گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین اثربخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط است. همچنین در میان عوامل اثرگذار بر اثربخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیرمعیار “ویژگی‌های سازمان” با وزن نسبی 0/384 دارای بیشترین اهمیت و زیرمعیار “ویژگی‌های کارکنان” با وزن نسبی 307/0 در اولویت بعدی قرار دارد. زیرمعیارهای “محیط خارجی”، “ملزومات سیستم‌ها” و “انگیزه‌های درونی کسب‌و‌کار”، به‌ترتیب با وزن‌های 0/281، 0/161 و0/098، در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها: اثربخشی؛ سیستم‌های مدیریت کیفیت؛ عملکرد مالی؛ شرکت‌های کوچک و متوسط

نویسندگان:

سید محمد رضا داودی: استادیار، گروه مدیریت ، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران.

 هدیه یگانگی: موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی،اصفهان،ایران  

دو ماهنامه بررسی های بازرگانی – دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

درباره ی

همچنین ببینید

هنرمند ایتالیایی هدیه ویژه ای به مسجدی در آلمان اهداء کرد

به گزارش هدایای تبلیغاتی سلام به نقل از «شیعه نیوز»، یک هنرمند ایتالیایی، یک تابلوی طراحی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *